Miniutstillinger for sykehjem, dagaktivitet og dagsenter

Om konseptet

Miniutstilling lages av Mobilt minimuseum AS. Firmaet ble etablert i 2021 som et resultat av et samarbeid mellom Norsk jernbanemuseum og Tidvis utvikling. Pilotprosjektet gikk ut på å utforske hvordan museenes utstillinger og opplevelser kan flyttes ut til der publikum er. Da COVID-19 kom ble det klart at det var viktig å få kulturtilbud ut til institusjoner og grupper som ble isolert fra samfunnet. Et konsept som Miniutstilling ble særlig aktuelt.

Mobilt minimuseum er et ideelt AS. Vi vil knytte til oss flere museer og kulturaktører som kan bidra med utstillinger og opplevelser som kan pakkes i esken og sendes ut til institusjoner. Slik kan utstillingene og opplevelsene komme til dem på en trygg måte, nå som de ikke lenger kan komme til museene og aktørene.

Utstillingene skal være enkle å sette opp for personalet, og være selvgående opplevelser for publikum. Eskene fraktes med posten i en vanlig Norgespakke. Vi ønsker at utvikling og drift av Mobilt minimuseum kan dekkes av sponsorer, og at institusjonene bare betaler porto.

Kontakt oss på support@miniutstilling.no

Forskjellig innhold fra miniutstillingsboksen