Miniutstillinger for sykehjem, dagaktivitet og dagsenter

Oslo museum presenterer

Vann ute - vann inne

I denne mobile miniutstillingen knytter vi byliv og badeliv sammen via temaet vann. Både regnvær, bad og friluftsliv kommer frem gjennom de utvalgte bildene. Vannet spiller en fundamental rolle i alle samfunn, og er også grunnlaget for dannelsen av Oslo. Langt tilbake i historien har det vært næring og aktivitet langs elvene som munner ut i Oslofjorden, og her har handel og sjøfrakt vært av vesentlig karakter for befolkningen helt siden middelalderen.

Med andre ord betyr vannet noe i den «store» sosioøkonomiske historien, men vi kan også rette blikket mot den «lille» historien, og vie plass til hvordan den enkelte knytter egne opplevelser av helse, rekreasjon og glede til vannet. Selv de tunge regnværsdagene kan være fulle av lykkelig forventning…

Bestill miniutstillingen her.

For å bestille fyller du ut skjemaet. Vi vil da kontakte deg på e-post for å bekrefte bestillingen.

Utstillingen er gratis.

Esken med utstillingen returneres til oss innen fire uker. Returblankett ligger vedlagt i forsendelsen og kan benyttes dersom dere ikke kan returnere den selv.

Dersom utstilling er utlånt vil du få beskjed om det og kan velge å stå på venteliste.

Kontakt oss på support@miniutstilling.no dersom du har spørsmål.